Interview: Ali Akbar Natiq | Granta Magazine

Interview: Ali Akbar Natiq

Translated by Khalid Channa

Ali Akbar Natiq was one of Granta’s New Voices in 2011. His story ‘A Mason’s...

Translated by Khalid Channa

More about the translator →